Mobilt sågverk – Vi sågar på plats hos dig

Sahlbergs erbjuder sågning av stockar till timmer i valfria dimensioner och med vårt mobila sågverk kan vi utföra jobbet på plats hos dig. På det sättet slipper du tänka på transport till och från sågverket.

Sågning med mobilt sågverk

Sahlbergs sågar allt från några få stockar till större mängder. Vårt mobila sågverk klarar av stockar i alla träslag upp till 1,0 meter i diameter och 6,1 meter långa. Sågverket drivs av egen motor och är helt oberoende av el vilket gör att vi kan såga på alla platser förutsatt att det går att ta sig dit med sågen bakom en bil.

För att sågningen ska gå så smidigt och bra som möjligt så tänk på att:

  • Lastning till sågbänken sker med egen hydraulisk lyftare som sitter på sågens vänstra sida.

  • Sågen dras bakom en bil och stockarna behöver ligga så att det går att komma in med bil och såg längs med traven.
  • Om alla toppändar på stocken ligger vända framåt underlättar det att få ut största möjliga volym sågade produkter.

  • Jord, grus och annan smuts gör bladet slöare i förtid vilket ger en sämre sågyta och även gör att det tar längre tid då man måste byta sågband oftare.

  • Att lägga stockarna på underlägg så de kommer upp från marken och lätt kan rullas fram till sågen gör också att det går fortare att lyfta upp nästa stock.

Mobilt sågverk - Sahlbergs Såg Snickeri & Smide

Video Sahlbergs mobila sågverk

Har du egen skog som du vill såga upp till valfria dimensioner? Eller helt enkelt vill slippa transporter till och från sågverket? Välkommen att kontakta oss!

Sahlbergs Såg, Snickeri & Smide